تدریس گریم

کانون سینماگران جوان

تهران ، خیابان احمد قصیر(بخارست) ، کوچه نهم ، کانون سینماگران جوان

4 - 88714363
 
 
 
 
 
مهين نويدي برگزيده دوازدهمين جشن سينماي ايران براي چهره پردازي فيلم دعوت