بیوگرافی مهین نویدی

من ، اکرم (مهين) نويدی  از سال 55 در قسمت گريم استخدام تلويزيون شدم و در حال حاضر گريمور بازنشسته سيمای جمهوری اسلامی ايران می باشم.

مدت سی سال است كه در اين رشته چهره پردازی مشغول فعاليت هستم. گرايشم نقاشی می باشد و قبل از استخدام در دوره دبيرستان برای گروه كودك سيما قصه هايش را مدت 3 سال نقاشی می كردم. در سريال هزار دستان و اميركبير مجری استاد عبدالله اسكندری بودم.

از سال 64 تا 70 تعداد 15 فيلم مجری استاد عبدالله اسكندری بودم و از سال 68 با سريال رعنا كار آقای داوود ميرباقری و سريال آرايشگاه زيبا كار خانم برومند طراحيم را شروع كردم و تاكنون حدود 40 سريال كار كردم و از سال 70 با فيلم سينمايی الو الو من جوجوام كار كودك طراحيم را شروع كردم كار خانم مرضيه برومند تا سال 93 حدود 40 فيلم سينمايی طراحی كردم.

4 بار در جشنواره فجر كانديد بهترين چهره پرداز شدم. برای فيلم سينمايی بماني آقای مهرجويی و مهمان مامان مهرجويی و باغ های كندلوس كريمی و ایران برگر آقای جعفری جوزانی. برای فیلم سینمایی ایران برگر ساخته مسعود جعفری جوزانی سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی سی و سومین جشنواره فیلم فجر را دریافت کردم. 

4 بار در جشن خانه سينما كانديد بهترين چهره پرداز شدم برای فيلم های بمانی و باغ های كندلوس و صد سال به اين سالها  آقای سامان مقدم و شكلات داغ آقای كلاهداری. برای فيلم سينمایی  دعوت ساخته آقای حاتمی  كيا برنده تنديس خانه سينما و نشان طلا شدم.

آخرين فيلم سينمايی ام تا سال 93 فیلم 360 درجه ساخته سام قریبیان بود.

آخرين سريال هايی كه كار كردم كتاب اول در چشم باد و كلاه پهلوی بود.